ഒച്ചയിൽ നിന്നുള്ള അകലം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹170.00 -10% Special Price ₹153.00

ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ കവിത ആധുനികാനന്തര പ്രവണതകളിൽ നിന്നാണ്‌ ആരംഭിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആധുനികാനന്തരയുടെ ഉറയൂരിയെറിഞ്ഞ്, അരേഖീയമായമായ പുതുകാവ്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കാലൂന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കവിതകളാണവ...

Product: ഒച്ചയിൽ നിന്നുള്ള അകലം are being added to cart ...
x
x
Product: ഒച്ചയിൽ നിന്നുള്ള അകലം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ കവിത ആധുനികാനന്തര പ്രവണതകളിൽ നിന്നാണ്‌ ആരംഭിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആധുനികാനന്തരയുടെ ഉറയൂരിയെറിഞ്ഞ്, അരേഖീയമായമായ പുതുകാവ്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കാലൂന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കവിതകളാണവ. ബഹുകാല സഞ്ചാരങ്ങൾക്കു പ്രാപ്തമായ, തുറസ്സുള്ള കാവ്യഭാഷയും പ്രതിരൂപാത്മകതയ്‌ക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നതും ബഹുലതയിലേക്കു തുറക്കുന്നതുമായ സ്വരൂപവുമുള്ള നവകവിതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ബിജുവിന്റെ കവിതയുടെ സമകാലം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാട്
പ്രസാധകർ ലോഗോസ് ബുക്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഒച്ചയിൽ നിന്നുള്ള അകലം
Sold By
Logosbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട