ഒ എൻ വിയുടെ അനശ്വര കവിതകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹460.00 -20% Special Price ₹368.00

"ഒറ്റവാക്കു കൊണ്ടളക്കാനാവില്ല ഒ.എൻ.വി.യെ. വിട്ടുപോകാനും തിരിച്ചുചെല്ലാനുമുള്ള ഒരു കാവ്യസത്രമായി പാരമ്പര്യത്തിലും സമകാലികതയിലും ഒ.എൻ.വി. നിൽക്കുന്നു. ആ തേടലിനെ കാവ്യസത്യാന്വേഷണം എന്നുവിളിക്കാം. സന്ദേഹവാദികളും ആപേക്ഷികതാവാദികളും സത്യം എന്ന കല്പനയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. സത്യത്തിന് വസ്തുതയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ യുമൊക്കെ പല തലങ്ങളുണ്ട്.്. കവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുത്തുകാർ സവിശേഷമായ വ്യവഹാരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വഴി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ സത്യമാണ് കാവ്യസത്യം. ഒഎൻവിയുടെ നവതിവർഷം പ്രമാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യസത്യത്തിൽനിന്നും 90 കവിതകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പികെ. രാജശേഖരൻ. "

Product: ഒ എൻ വിയുടെ അനശ്വര കവിതകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: ഒ എൻ വിയുടെ അനശ്വര കവിതകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

"ഒറ്റവാക്കു കൊണ്ടളക്കാനാവില്ല ഒ.എൻ.വി.യെ. വിട്ടുപോകാനും തിരിച്ചുചെല്ലാനുമുള്ള ഒരു കാവ്യസത്രമായി പാരമ്പര്യത്തിലും സമകാലികതയിലും ഒ.എൻ.വി. നിൽക്കുന്നു. ആ തേടലിനെ കാവ്യസത്യാന്വേഷണം എന്നുവിളിക്കാം. സന്ദേഹവാദികളും ആപേക്ഷികതാവാദികളും സത്യം എന്ന കല്പനയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. സത്യത്തിന് വസ്തുതയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ യുമൊക്കെ പല തലങ്ങളുണ്ട്.്. കവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുത്തുകാർ സവിശേഷമായ വ്യവഹാരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വഴി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ സത്യമാണ് കാവ്യസത്യം. ഒഎൻവിയുടെ നവതിവർഷം പ്രമാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യസത്യത്തിൽനിന്നും 90 കവിതകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പികെ. രാജശേഖരൻ. "

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789354327872
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing: ഒ എൻ വിയുടെ അനശ്വര കവിതകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട