ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹340.00 -10% Special Price ₹306.00

ആധുനികമായ യാതൊരു സാങ്കേതികസൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരുകാലത്ത്, പക്ഷികളുടെ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുവാൻ വനങ്ങളിലും പർവതങ്ങളിലും മണലാരണ്യങ്ങളിലും കടൽത്തീരങ്ങളിലും സമതലഭൂമിയിലുമൊക്കെ സാലിം അലി അലഞ്ഞുനടന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശത്തും. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ സാഹസികമായ അന്വേഷണം. ശാസ്ത്രീയമായ സൂക്ഷ്മതയും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തിയ ആ അന്വേഷണം ലോകതലത്തിൽത്തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒപ്പം, പ്രകൃതി-വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഹരിതസന്ദേശവും സാലിം അലി തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ, പ്രായം എൺപതു കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ, എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ആത്മകഥാപരമായ ഈ ഗ്രന്ഥം, അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നതിന് രണ്ടുവർഷം മുൻപ് പ്രകാശിതമായി. ഇന്ന് ലോകമാകെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടുന്നു. ബേർഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് സാലിം അലിയുടെ വിശേഷണമല്ല, പര്യായമാണ്.

Product: ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം are being added to cart ...
x
x
Product: ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ആധുനികമായ യാതൊരു സാങ്കേതികസൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരുകാലത്ത്, പക്ഷികളുടെ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുവാൻ വനങ്ങളിലും പർവതങ്ങളിലും മണലാരണ്യങ്ങളിലും കടൽത്തീരങ്ങളിലും സമതലഭൂമിയിലുമൊക്കെ സാലിം അലി അലഞ്ഞുനടന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, വിദേശത്തും. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ സാഹസികമായ അന്വേഷണം. ശാസ്ത്രീയമായ സൂക്ഷ്മതയും സത്യസന്ധതയും പുലർത്തിയ ആ അന്വേഷണം ലോകതലത്തിൽത്തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഒപ്പം, പ്രകൃതി-വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഹരിതസന്ദേശവും സാലിം അലി തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ, പ്രായം എൺപതു കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ, എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ആത്മകഥാപരമായ ഈ ഗ്രന്ഥം, അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നതിന് രണ്ടുവർഷം മുൻപ് പ്രകാശിതമായി. ഇന്ന് ലോകമാകെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടുന്നു. ബേർഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് സാലിം അലിയുടെ വിശേഷണമല്ല, പര്യായമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സലിം അലി ,ലയീക്ക് ഫത്തേഹല്ലി
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട