ഒരു പൂമ്പാറ്റക്കഥ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹60.00 -10% Special Price ₹54.00

ഒരു പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന കഥാതന്തുവിലൂടെ, കുട്ടികളിൽ മൂല്യബോധവും നല്ല ശീലങ്ങളൂം വളർത്താനുതകുന്ന കൊച്ചുനോവൽ. നിസാരമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയേക്കും.

Product: ഒരു പൂമ്പാറ്റക്കഥ are being added to cart ...
x
x
Product: ഒരു പൂമ്പാറ്റക്കഥ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഒരു പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന കഥാതന്തുവിലൂടെ, കുട്ടികളിൽ മൂല്യബോധവും നല്ല ശീലങ്ങളൂം വളർത്താനുതകുന്ന കൊച്ചുനോവൽ. നിസാരമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയേക്കും.

മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് സന്തോഷം പകർന്ന് നൽകുമ്പോൾ, സ്വയം നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുകയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് പകർന്നുനൽകുന്ന ഈ കഥ, വായനയുടെ രസവും മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ കാഴ്ച്ചയുടെ അനുഭൂതിയും പകർന്നുനൽകുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789388343008
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സംഗീത
പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഒരു പൂമ്പാറ്റക്കഥ
Sold By
saikatham
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട