പാഠാസൂത്രണം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹65.00 -10% Special Price ₹58.50

പാഠാസൂത്രണത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഐടിത്തറ, വിവിധ പാഠാസൂത്രണ മാതൃകകൾ, പാഠാസൂത്രണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളും ഘടകങ്ങളൂം എന്നിവ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ
ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Product: പാഠാസൂത്രണം are being added to cart ...
x
x
Product: പാഠാസൂത്രണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പാഠാസൂത്രണത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഐടിത്തറ, വിവിധ പാഠാസൂത്രണ മാതൃകകൾ, പാഠാസൂത്രണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളും ഘടകങ്ങളൂം എന്നിവ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ
ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം. ബി എഡ്, ടി.ടി.സി വിദ്യാർഥികൾക്കെന്നപോലെ അധ്യാപകർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788176382953
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ രവി ശങ്കർ എസ് നായർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പാഠാസൂത്രണം
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട