പണിയർ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹90.00 -10% Special Price ₹81.00

കേരളത്തിലെ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് 'പണിയർ'. പണിയർ എന്ന പദത്തിന് പണിയുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പണി ചെയ്യുനണവൻ എന്നാണ് അർഥം. സാഹചര്യങ്ങൾകൊണ്ടും സാമൂഹികസ്ഥിതികൊണ്ടും എപ്പോഴും മറ്റുളളവർക്കുവേണ്ടി പണി ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന പണിയരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Product: പണിയർ are being added to cart ...
x
x
Product: പണിയർ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കേരളത്തിലെ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് 'പണിയർ'. പണിയർ എന്ന പദത്തിന് പണിയുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പണി ചെയ്യുനണവൻ എന്നാണ് അർഥം. സാഹചര്യങ്ങൾകൊണ്ടും സാമൂഹികസ്ഥിതികൊണ്ടും എപ്പോഴും മറ്റുളളവർക്കുവേണ്ടി പണി ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന പണിയരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788120043565
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി സോമശേഖരൻ നായർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പണിയർ
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട