പരിസ്ഥിതി നിഘണ്ടു
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹399.00 -10% Special Price ₹359.10

മൂവ്വായിരത്തിൽപരം പരിസ്ഥിതിസംബന്ധമായ വാക്കുകൾ. പുതിയതും വംശനാശം സംഭവിച്ചതുമായ സ്പീഷീസുകളുടെ പ്രാദേശിക - ദേശീയ - അന്തർദേശീയ വിവരങ്ങൾ. ശാസ്ത്രനിഘണ്ടുക്കളിൽ ലഭിക്കാത്ത പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പദങ്ങൾ, നിർവചനങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്രഉടമ്പടികൾ.

Product: പരിസ്ഥിതി നിഘണ്ടു are being added to cart ...
x
x
Product: പരിസ്ഥിതി നിഘണ്ടു was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മൂവ്വായിരത്തിൽപരം പരിസ്ഥിതിസംബന്ധമായ വാക്കുകൾ. പുതിയതും വംശനാശം സംഭവിച്ചതുമായ സ്പീഷീസുകളുടെ പ്രാദേശിക - ദേശീയ - അന്തർദേശീയ വിവരങ്ങൾ. ശാസ്ത്രനിഘണ്ടുക്കളിൽ ലഭിക്കാത്ത പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പദങ്ങൾ, നിർവചനങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്രഉടമ്പടികൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789352823116
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡി വി സിറിൾ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പരിസ്ഥിതി നിഘണ്ടു
Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട