പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹160.00 -10% Special Price ₹144.00

ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലെ ആസ്തികദർശനങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്ന പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനത്തിന്റെ സരളമായ അവതരണം. സമാധി, സാധന, വിഭൂതി, കൈവല്യം എന്നിങ്ങനെ നാലു പാദങ്ങളായി പതഞ്ജലിമുനി രചിച്ച യോഗദർശനത്തിന്റെ ഈ ഭാഷ്യം ഏതൊരാൾക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
വിധത്തിൽ സരളവും ഋജുവുമാണ്

Product: പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം are being added to cart ...
x
x
Product: പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലെ ആസ്തികദർശനങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്ന പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനത്തിന്റെ സരളമായ അവതരണം. സമാധി, സാധന, വിഭൂതി, കൈവല്യം എന്നിങ്ങനെ നാലു പാദങ്ങളായി പതഞ്ജലിമുനി രചിച്ച യോഗദർശനത്തിന്റെ ഈ ഭാഷ്യം ഏതൊരാൾക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
വിധത്തിൽ സരളവും ഋജുവുമാണ്

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ആചാര്യശ്രീ രാജേഷ്
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട