പീലി കാലം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹110.00 -20% Special Price ₹88.00

കവിയിലെ പ്രതിഭ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മനോഹരമായ കവിതകൾ.എട്ടൊൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി എഴുതിത്തീർന്ന കവിതകൾ.പീലി,കാലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കവിതകളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.കാവ്യരചനയിലെ പാരമ്പര്യരീതികൾ മുറുകെപിടിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ആധുനികകാലത്തെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ കവിതകൾക്കകത്ത് കാണാനാകും.

Product: പീലി കാലം are being added to cart ...
x
x
Product: പീലി കാലം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കവിയിലെ പ്രതിഭ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മനോഹരമായ കവിതകൾ.എട്ടൊൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി എഴുതിത്തീർന്ന കവിതകൾ.പീലി,കാലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കവിതകളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.കാവ്യരചനയിലെ പാരമ്പര്യരീതികൾ മുറുകെപിടിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ആധുനികകാലത്തെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ കവിതകൾക്കകത്ത് കാണാനാകും.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ തുളസീദളം
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പീലി കാലം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട