പെണ്ണച്ചി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹140.00 -10% Special Price ₹126.00

ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബാല്യത്തിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിചാരണപോലെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് പെണ്ണച്ചി എന്ന നോവല്‍. ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പെൺജീവിതത്തിന്റെയും അകവുംപുറവും ഒരു മിന്നൽപോലെ തെളിയുന്നതുകാണാം ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലും.

Product: പെണ്ണച്ചി are being added to cart ...
x
x
Product: പെണ്ണച്ചി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബാല്യത്തിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിചാരണപോലെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് പെണ്ണച്ചി എന്ന നോവല്‍. ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പെൺജീവിതത്തിന്റെയും അകവുംപുറവും ഒരു മിന്നൽപോലെ തെളിയുന്നതുകാണാം ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലും. ജന്മംനൽകിയവർ ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായതയുടെ മുനമ്പിൽനിന്ന്
നിശ്ശബ്ദമായി കരയുന്ന ബാല്യങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന അവസ്ഥകളും കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് വെള്ളിയോടൻ കഥ പറയുന്നത്. പുതിയ കാലത്തിന്റെ നോവൽവായനയിലേക്ക്
ആത്മസംഘർഷങ്ങളാലും തുറന്നുവെച്ച കണ്ണുകളാലും മനുഷ്യരോട് തീക്ഷ്ണമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പെണ്ണച്ചി എന്ന നോവൽ ചോദിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789387334458
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വെള്ളിയോടൻ
പ്രസാധകർ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പെണ്ണച്ചി
Sold By
Olivebooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട