പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവപ്ലാസ്റ്റിക്കും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -20% Special Price ₹56.00

ശിലായുഗവും അയോയുഗവും പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗം എന്ന് പേരുവിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണിത്........പക്ഷെ അതിലുപരിയായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ചരിത്രവും വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശ്രമമാണ്. - ആമുഖപഠനത്തിൽ ഡോ ആർ വി ജി മേനോൻ

Product: പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവപ്ലാസ്റ്റിക്കും are being added to cart ...
x
x
Product: പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവപ്ലാസ്റ്റിക്കും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ശിലായുഗവും അയോയുഗവും പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗം എന്ന് പേരുവിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മലിനീകരണത്തെപ്പറ്റി മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലുപരിയായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ചരിത്രവും വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശ്രമമാണ്. - ആമുഖപഠനത്തിൽ ഡോ ആർ വി ജി മേനോൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സിന്ധു പ്രഭാകരൻ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവപ്ലാസ്റ്റിക്കും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട