പൂക്കൈത
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹150.00 -20% Special Price ₹120.00

ഇരുട്ടും മടുപ്പും തടിച്ചു കൊഴുക്കാൻ പാകത്തിൽ, എല്ലാം പാഴായിപ്പോയി എന്ന് പിന്നോട്ട് നോക്കികളായ മുൻവിപ്ലവകാരികളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാപകമാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് കെ ജി എസ്സിന്റെ 'പൂക്കൈത' വിപ്ലവകരമായ പുതിയ ഒരു അലൗകിക വിച്ഛേദമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ തീവ്രസംഭവമാണ്. - ബി. രാജീവൻ

Product: പൂക്കൈത are being added to cart ...
x
x
Product: പൂക്കൈത was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഇരുട്ടും മടുപ്പും തടിച്ചു കൊഴുക്കാൻ പാകത്തിൽ, എല്ലാം പാഴായിപ്പോയി എന്ന് പിന്നോട്ട് നോക്കികളായ മുൻവിപ്ലവകാരികളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാപകമാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് കെ ജി എസ്സിന്റെ 'പൂക്കൈത' വിപ്ലവകരമായ പുതിയ ഒരു അലൗകിക വിച്ഛേദമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ തീവ്രസംഭവമാണ്. - ബി. രാജീവൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പൂക്കൈത

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട