പ്രകാശ രഹസ്യം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -20% Special Price ₹96.00

ചെപ്പിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മുത്തുപോലെ കഥാഗാത്രത്തിനുള്ളിൽ തീക്ഷാനുഭവങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ച പന്ത്രണ്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഐസ്, ചരമഫോട്ടോ, കരിങ്കടൽ,അന്നദാനം, മൂന്നുരൂപ, പൂക്കളം, മുത്തശ്ശൻ, പ്രകാശരഹസ്യം, ശ്വാനം, നിലവറ, ഉച്ചയൂണ്, മണ്ണ് എന്നീ കഥകൾ പുതിയ കഥാനുഭവം പകരുന്നു. അനുവാചകചിത്തത്തിൽ പ്രകാശംപകരുന്ന കഥകൾ.

Product: പ്രകാശ രഹസ്യം are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രകാശ രഹസ്യം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Prabhatbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ചെപ്പിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മുത്തുപോലെ കഥാഗാത്രത്തിനുള്ളിൽ തീക്ഷാനുഭവങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ച പന്ത്രണ്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഐസ്, ചരമഫോട്ടോ, കരിങ്കടൽ,അന്നദാനം, മൂന്നുരൂപ, പൂക്കളം, മുത്തശ്ശൻ, പ്രകാശരഹസ്യം, ശ്വാനം, നിലവറ, ഉച്ചയൂണ്, മണ്ണ് എന്നീ കഥകൾ പുതിയ കഥാനുഭവം പകരുന്നു. അനുവാചകചിത്തത്തിൽ പ്രകാശംപകരുന്ന കഥകൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എസ്.കെ.ഹരിനാഥ്‌
പ്രസാധകർ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രകാശ രഹസ്യം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട