പ്രകൃതിയുടെ വൈരുധ്യാത്മകത
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹250.00 -10% Special Price ₹225.00

 വൈരുധ്യാത്മകഭൗതികവാദമാണ് മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്‌ഥാനപരമായ പ്രപഞ്ചദർശനം.ഇത് ഹെഗലിന്റെ ആശയവാദപരമായ വൈരുധ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും കേവലഭൗതികവാദികളുടെ യന്ത്രികഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്നും മൗലികമായും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു

Product: പ്രകൃതിയുടെ വൈരുധ്യാത്മകത are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രകൃതിയുടെ വൈരുധ്യാത്മകത was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

 വൈരുധ്യാത്മകഭൗതികവാദമാണ് മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്‌ഥാനപരമായ പ്രപഞ്ചദർശനം.ഇത് ഹെഗലിന്റെ ആശയവാദപരമായ വൈരുധ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും കേവലഭൗതികവാദികളുടെ യന്ത്രികഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്നും മൗലികമായും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഫ്രെഡറിക്എംഗല്‍സ്
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രകൃതിയുടെ വൈരുധ്യാത്മകത
Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട