പ്രകൃതിബോധവും മനുഷ്യനും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -20% Special Price ₹40.00

ബോധം നശിച്ച മനുഷ്യന്റെ വിക്രിയകളും സ്വാർഥതയുമാണ് പരിസ്ഥിതിവിനാശത്തിന്റെ പ്രഥമകാരണം. പ്രകൃതിബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെതന്നെ വിനാശത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക എന്ന സന്ദേശം ഈ ഗ്രന്ഥം പകരുന്നു.

Product: പ്രകൃതിബോധവും മനുഷ്യനും are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രകൃതിബോധവും മനുഷ്യനും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ബോധം നശിച്ച മനുഷ്യന്റെ വിക്രിയകളും സ്വാർഥതയുമാണ് പരിസ്ഥിതിവിനാശത്തിന്റെ പ്രഥമകാരണം. പ്രകൃതിബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെതന്നെ വിനാശത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക എന്ന സന്ദേശം ഈ ഗ്രന്ഥം പകരുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രകൃതിബോധവും മനുഷ്യനും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട