പ്രതിരൂപം - മാധ്യമ മലയാളത്തിന്റെ ലിംഗരാഷ്ട്രീയം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -10% Special Price ₹108.00

മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ലിംഗപരവുമായ പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആധികാരികമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Product: പ്രതിരൂപം - മാധ്യമ മലയാളത്തിന്റെ ലിംഗരാഷ്ട്രീയം are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രതിരൂപം - മാധ്യമ മലയാളത്തിന്റെ ലിംഗരാഷ്ട്രീയം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ലിംഗപരവുമായ പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആധികാരികമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ശ്രീകല എം എസ്
പ്രസാധകർ മൈത്രി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രതിരൂപം - മാധ്യമ മലയാളത്തിന്റെ ലിംഗരാഷ്ട്രീയം
Sold By
Mythri
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട