പ്രേമാശ്രമം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹360.00 -10% Special Price ₹324.00

ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുൻനിർത്തി കര്ഷകപ്രസ്‌ഥാനം രൂപംകൊണ്ട നാളുകളിൽ ജമീന്ദാരിഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ മർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകർ നടത്തിയ ചെറുത്തുനില്പ്പ്പിനെറെയും മുന്നേറ്റത്തിന്റെയ്യും കൂട്ടയ്മയുടെയും കഥ.


Product: പ്രേമാശ്രമം are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രേമാശ്രമം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുൻനിർത്തി കര്ഷകപ്രസ്‌ഥാനം രൂപംകൊണ്ട നാളുകളിൽ ജമീന്ദാരിഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ മർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകർ നടത്തിയ ചെറുത്തുനില്പ്പ്പിനെറെയും മുന്നേറ്റത്തിന്റെയ്യും കൂട്ടയ്മയുടെയും കഥ.


വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പ്രേംചന്ദ്‌
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രേമാശ്രമം
Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട