പ്രേതങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -20% Special Price ₹80.00

വർത്തമാനത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നവരുടെപോലും അഹംബോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രേതങ്ങളാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങൾ. സാമൂഹിക സദാചാരങ്ങളുമായി സമരസപ്പെടാനാകാതെ അബോധത്തിന്റെ ഇരുളറകളിൽ അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്ന ആദിമ ചോദനയുടെ പ്രേതങ്ങൾ. ഇസ്ബന്റെ പ്രേതങ്ങൾ മനോഹരമായ പരിഭാഷയോടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ

Product: പ്രേതങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രേതങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Insightpublica
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

വർത്തമാനത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നവരുടെപോലും അഹംബോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രേതങ്ങളാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങൾ. സാമൂഹിക സദാചാരങ്ങളുമായി സമരസപ്പെടാനാകാതെ അബോധത്തിന്റെ ഇരുളറകളിൽ അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്ന ആദിമ ചോദനയുടെ പ്രേതങ്ങൾ. ഇസ്ബന്റെ പ്രേതങ്ങൾ മനോഹരമായ പരിഭാഷയോടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഹെന്റിക് ഇബ്‌സന്‍
പ്രസാധകർ ഇന്‍സൈറ്റ് പബ്ളിക

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രേതങ്ങൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട