പി എസ് സി ടീച്ചർ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൻഡ്‌ബുക്ക്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹230.00 -20% Special Price ₹184.00

എൽ.പി.എസ്.ടി, യു.പി.എസ്.ടി, എച്ച്എസ്.ടി. , എച്ച്എസ്.എസ്.ടി.

10 മാതൃകാ ഇന്റർവ്യൂകൾ. അവയുടെ ശരിയല്ലാത്തതും ശരിയായതുമായ ഉത്തരങ്ങൾ വിശദമായി.

അധ്യാപന അഭിരുചി ചോദ്യങ്ങൾ.

വ്യക്തിത്വ ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ചോദ്യങ്ങൾ.;

അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വിശദമായി.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസനയം 2020.

കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക് ചോദ്യങ്ങൾ.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ചോദ്യങ്ങൾ ;ഉത്തരങ്ങൾ.

Product: പി എസ് സി ടീച്ചർ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് are being added to cart ...
x
x
Product: പി എസ് സി ടീച്ചർ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Manorama
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

എൽ.പി.എസ്.ടി, യു.പി.എസ്.ടി, എച്ച്എസ്.ടി. , എച്ച്എസ്.എസ്.ടി.

10 മാതൃകാ ഇന്റർവ്യൂകൾ. അവയുടെ ശരിയല്ലാത്തതും ശരിയായതുമായ ഉത്തരങ്ങൾ വിശദമായി.

അധ്യാപന അഭിരുചി ചോദ്യങ്ങൾ.

വ്യക്തിത്വ ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ചോദ്യങ്ങൾ.;

അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വിശദമായി.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസനയം 2020.

കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക് ചോദ്യങ്ങൾ.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ചോദ്യങ്ങൾ ;ഉത്തരങ്ങൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ വി ബാലകൃഷ്ണൻ
പ്രസാധകർ മനോരമ ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പി എസ് സി ടീച്ചർ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൻഡ്‌ബുക്ക്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട