പുതിയോത്ര
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹191.00 -20% Special Price ₹152.80

വമാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ രചനകൾ. ''അനിലിന്റെ ഉപമകളും പ്രയോഗങ്ങളും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. പേരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പവും ചന്തവും പുസ്തകത്തിലുടനീളം നാം അനുഭവിക്കുന്നു. സന്ദർഭങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉപമകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ ചിരിക്കൂട്ടിൽ ചേരുംപടി ചേർത്ത് ചാലിച്ചെടുത്ത കൃതി'' – അവതാരികയിൽ എച്ച്മുക്കുട്ടി

Product: പുതിയോത്ര are being added to cart ...
x
x
Product: പുതിയോത്ര was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

വമാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതിയ ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ രചനകൾ. ''അനിലിന്റെ ഉപമകളും പ്രയോഗങ്ങളും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. പേരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പവും ചന്തവും പുസ്തകത്തിലുടനീളം നാം അനുഭവിക്കുന്നു. സന്ദർഭങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉപമകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ ചിരിക്കൂട്ടിൽ ചേരുംപടി ചേർത്ത് ചാലിച്ചെടുത്ത കൃതി'' – അവതാരികയിൽ എച്ച്മുക്കുട്ടി

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അനിൽ ചേലേരി
പ്രസാധകർ ജി വി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പുതിയോത്ര

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട