രാമായണ വിസ്മയം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -10% Special Price ₹90.00

രാമായണം സ്വാധീനിക്കാത്ത മഹാകവികളോ കാവ്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ള രാമായണ കഥകളിൽ അത്ഭുതകരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.പല കൃതികൾ പരിശോധിച്ചും കഥകൾ പലതും സംയോജിപ്പിച്ചും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണ വിസ്മയം.

Product: രാമായണ വിസ്മയം are being added to cart ...
x
x
Product: രാമായണ വിസ്മയം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

രാമായണം സ്വാധീനിക്കാത്ത മഹാകവികളോ കാവ്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ള രാമായണ കഥകളിൽ അത്ഭുതകരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.പല കൃതികൾ പരിശോധിച്ചും കഥകൾ പലതും സംയോജിപ്പിച്ചും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണ വിസ്മയം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഭാരതി സുശീല
പ്രസാധകർ യെസ് പ്രസ് ബുക്‌സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:രാമായണ വിസ്മയം
Sold By
yespress
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട