രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പ്രതിഭയുടെ സൂര്യതേജസ്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -20% Special Price ₹80.00

എവിടെ മനസ്സ് നിര്‍ഭയവും, ശിരസ്സ് ഉന്നതവുമാണോ, എവിടെ അറിവ് സ്വതന്ത്രമാണോ, എവിടെ ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തികളാല്‍ ലോകം വിച്ഛിന്നമാക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ അക്ഷീണസാധന പൂര്‍ണതയുടെ നേര്‍ക്ക് അതിന്റെ കരങ്ങള്‍ നീട്ടുന്നുവോ, എവിടെ യുക്തിയുടെ സ്വച്ഛന്ദപ്രവാഹം നിര്‍ജീവാചാരങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിലൊഴുകി വഴിമുട്ടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ വികസിതമായ ചിന്തയിലേക്കും കര്‍മ ത്തിലേക്കും അങ്ങ് ചിത്തത്തെ നയിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക്, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ രാജ്യം ഉണരണമേ!''

Product: രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പ്രതിഭയുടെ സൂര്യതേജസ് are being added to cart ...
x
x
Product: രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പ്രതിഭയുടെ സൂര്യതേജസ് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
saikatham
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

എവിടെ മനസ്സ് നിര്‍ഭയവും, ശിരസ്സ് ഉന്നതവുമാണോ, എവിടെ അറിവ് സ്വതന്ത്രമാണോ, എവിടെ ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തികളാല്‍ ലോകം വിച്ഛിന്നമാക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ അക്ഷീണസാധന പൂര്‍ണതയുടെ നേര്‍ക്ക് അതിന്റെ കരങ്ങള്‍ നീട്ടുന്നുവോ, എവിടെ യുക്തിയുടെ സ്വച്ഛന്ദപ്രവാഹം നിര്‍ജീവാചാരങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിലൊഴുകി വഴിമുട്ടാതിരിക്കുന്നുവോ, എവിടെ വികസിതമായ ചിന്തയിലേക്കും കര്‍മ ത്തിലേക്കും അങ്ങ് ചിത്തത്തെ നയിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക്, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ രാജ്യം ഉണരണമേ!''

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789388343756
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എം ചന്ദ്രപ്രകാശ്
പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പ്രതിഭയുടെ സൂര്യതേജസ്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട