രാജാറാംമോഹൻ റായ്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹40.00 -10% Special Price ₹36.00

ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചു നിലനിന്നിരുന്ന നീചവും പ്രാകൃതവുമായ 'സതി' സമ്പ്രദായത്തെ നിർത്തലാക്കിയ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവാണ് രാജാറാംമോഹൻ റായ്. രാജാറാംമോഹൻ റായിയുടെ ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Product: രാജാറാംമോഹൻ റായ് are being added to cart ...
x
x
Product: രാജാറാംമോഹൻ റായ് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചു നിലനിന്നിരുന്ന നീചവും പ്രാകൃതവുമായ 'സതി' സമ്പ്രദായത്തെ നിർത്തലാക്കിയ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവാണ് രാജാറാംമോഹൻ റായ്. യാഥാസ്ഥിതിക ബംഗാൾ സമൂഹത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജാറാംമോഹൻ റായ് സവർണ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം പടപൊരുതി. രാജാറാംമോഹൻ റായിയുടെ ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മുതുകുളം മോഹൻദാസ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:രാജാറാംമോഹൻ റായ്
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട