രണ്ടാം കേരള ചരിത്ര കോൺഫറൻസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹900.00 -10% Special Price ₹810.00

പ്രാചീനകേരളം, മദ്ധ്യകാലകേരളം, ആധുനികകേരളം, കല - സംസ്കാരം - സാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ ആറു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ.

Product: രണ്ടാം കേരള ചരിത്ര കോൺഫറൻസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: രണ്ടാം കേരള ചരിത്ര കോൺഫറൻസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പ്രാചീനകേരളം, മദ്ധ്യകാലകേരളം, ആധുനികകേരളം, കല - സംസ്കാരം - സാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ ആറു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും പുതുതലമുറയിലെ ചരിത്രാന്വേഷകരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ - നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:രണ്ടാം കേരള ചരിത്ര കോൺഫറൻസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ
Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട