രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -10% Special Price ₹45.00

കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ ലോകത്തെ വച്ചു കൊണ്ട് കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതും അറിയാത്തതുമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് മികച്ച കഥാകാരൻ. ഫരീദ് ജാസ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല. തനിക്ക് പരിചിതമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിക്കിട്ടുന്ന സ്മൃതി മുത്തുകളാണ് 'രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ' എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിൽ. - പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ

Product: രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ ലോകത്തെ വച്ചു കൊണ്ട് കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതും അറിയാത്തതുമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് മികച്ച കഥാകാരൻ. ഫരീദ് ജാസ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല. തനിക്ക് പരിചിതമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിക്കിട്ടുന്ന സ്മൃതി മുത്തുകളാണ് 'രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ' എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിൽ. - പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 8193187008
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഫരീദ് ജാസ്
പ്രസാധകർ യെസ് പ്രസ് ബുക്‌സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:രണ്ടു മന്ത്രങ്ങൾ
Sold By
yespress
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട