രാത്രികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹200.00 -10% Special Price ₹180.00

അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ഈ നോവലിലെ ഒരൊ സംഭവങ്ങളും.ജിജ്ഞാസയോടെ വായിച്ചുപോകാം.മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും വിലോലകാന്തിയും അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ.സംഘർഷഭരിതമായ കഥാന്തരീക്ഷം.വായനക്കാരുടെ മനസിനെയും യുക്തിയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ തൂലികയുടെ പ്രത്യേകതയാണിത്.

Product: രാത്രികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് are being added to cart ...
x
x
Product: രാത്രികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ഈ നോവലിലെ ഒരൊ സംഭവങ്ങളും.ജിജ്ഞാസയോടെ വായിച്ചുപോകാം.മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും വിലോലകാന്തിയും അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ.സംഘർഷഭരിതമായ കഥാന്തരീക്ഷം.വായനക്കാരുടെ മനസിനെയും യുക്തിയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ തൂലികയുടെ പ്രത്യേകതയാണിത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ബാബു കിളിരൂർ
പ്രസാധകർ പുസ്തകക്കട പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:രാത്രികളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട