സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികഭൂമിശാസ്ത്രവും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹319.00 -20% Special Price ₹255.20

സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികഭൂമിശാസ്ത്രവും എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ വികസിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക സമന്വയത്തിന്റെ പ്രയോഗപാഠമാണ്. സ്ഥലവും സാഹിത്യ ഭാവനയും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മവിനിമയങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്നത്. വിവിധ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സാഹിത്യ പഠനത്തിന്റെ അതിർത്തി വികസിപ്പിക്കുന്ന പലമട്ടിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം അധ്യാപകർക്കും ഗവേഷകർക്കും പൊതുവായനക്കാർക്കും ഏറെ സഹായകരമാണ്.

Product: സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികഭൂമിശാസ്ത്രവും are being added to cart ...
x
x
Product: സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികഭൂമിശാസ്ത്രവും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Insightpublica
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികഭൂമിശാസ്ത്രവും എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ വികസിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക സമന്വയത്തിന്റെ പ്രയോഗപാഠമാണ്. സ്ഥലവും സാഹിത്യ ഭാവനയും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മവിനിമയങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്നത്. വിവിധ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സാഹിത്യ പഠനത്തിന്റെ അതിർത്തി വികസിപ്പിക്കുന്ന പലമട്ടിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം അധ്യാപകർക്കും ഗവേഷകർക്കും പൊതുവായനക്കാർക്കും ഏറെ സഹായകരമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

എഡിറ്റർ ഡോ എൻ രജനി
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ എൻ രജനി
പ്രസാധകർ ഇന്‍സൈറ്റ് പബ്ളിക

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സാഹിത്യവും സാംസ്കാരികഭൂമിശാസ്ത്രവും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട