സൈന്ധവ നാഗരികത
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -10% Special Price ₹90.00

ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തിലായാലും ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

Product: സൈന്ധവ നാഗരികത are being added to cart ...
x
x
Product: സൈന്ധവ നാഗരികത was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തിലായാലും ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇർഫൻ ഹബീബ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സൈന്ധവ നാഗരികത
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട