സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാല്യം 2
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹180.00 -10% Special Price ₹162.00

മഹാകവി കാളിദാസൻ രചിച്ച മാളവികാഗ്നിമിത്രവും ഭാസന്റെ സ്വപ്നവാസവദത്തവും ശൂദ്രകൻ രചിച്ച 'മൃച്ഛകടികവും ചാരുദത്തവും' സംയോജിപ്പിച്ചു ഏ ആർ സ്വതന്ത്രവിവർത്തനം ചെയ്ത ചാരുദത്തനും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാം വാല്യം. കാളിദാസകവിയുടെയും ഭാസന്റെയും ശൂദ്രകന്റെയും ആത്മാവ് കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു നാടകകൃത്തിനെയും പരിഭാഷകനെയും ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

Product: സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാല്യം 2 are being added to cart ...
x
x
Product: സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാല്യം 2 was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മഹാകവി കാളിദാസൻ രചിച്ച മാളവികാഗ്നിമിത്രവും ഭാസന്റെ സ്വപ്നവാസവദത്തവും ശൂദ്രകൻ രചിച്ച 'മൃച്ഛകടികവും ചാരുദത്തവും' സംയോജിപ്പിച്ചു ഏ ആർ സ്വതന്ത്രവിവർത്തനം ചെയ്ത ചാരുദത്തനും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാം വാല്യം. കാളിദാസകവിയുടെയും ഭാസന്റെയും ശൂദ്രകന്റെയും ആത്മാവ് കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു നാടകകൃത്തിനെയും പരിഭാഷകനെയും ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാല്യം 2
Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട