സംഗീതം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹150.00 -10% Special Price ₹135.00

ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്റെ ആദ്യപുസ്തകം അല്‍മ്യൂസിഖയുടെ അറബിയില്‍നിന്നുള്ള പരിഭാഷ. പടിഞ്ഞാറിന്റെയും കിഴക്കിന്റെയും സംഗീതപാരമ്പര്യങ്ങളും അവയുടെ ദര്‍ശനങ്ങളുടെ കടലാഴവും ഒറ്റനാദമായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് സ്വരപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, അറബിസംഗീതത്തിലെ രാഗങ്ങളെയും ജിബ്രാന്‍ വിസ്തരിക്കുന്നു.

Product: സംഗീതം are being added to cart ...
x
x
Product: സംഗീതം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്റെ ആദ്യപുസ്തകം അല്‍മ്യൂസിഖയുടെ അറബിയില്‍നിന്നുള്ള പരിഭാഷ. പടിഞ്ഞാറിന്റെയും കിഴക്കിന്റെയും സംഗീതപാരമ്പര്യങ്ങളും അവയുടെ ദര്‍ശനങ്ങളുടെ കടലാഴവും ഒറ്റനാദമായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് സ്വരപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, അറബിസംഗീതത്തിലെ രാഗങ്ങളെയും ജിബ്രാന്‍ വിസ്തരിക്കുന്നു. ഓര്‍ഫ്യൂസ് മുതല്‍ ബിഥോവന്‍, മൊസാര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയ സംഗീതജ്ഞര്‍ക്കുള്ള ഒരു കാവ്യാര്‍ച്ചനയാണ് അല്‍മ്യൂസിഖ. പിന്നീടുള്ള ജിബ്രാന്റെ കവിതയും നിറങ്ങളും നിറഞ്ഞ സര്‍ഗാത്മകജീവിതത്തിന്റെ ഉപക്രമമാണ് ഈ കൃതി.

വിശദാംശങ്ങൾ

പരിഭാഷ ഡോ. എം.എ. അസ്‌കര്‍
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സംഗീതം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട