സാരോപദേശ കഥകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹150.00 -10% Special Price ₹135.00

മലയാള മണ്ണിന്റെ ചൂടും ചൂരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ‘സാരോപദേശ കഥകൾ ‘ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്ത രൂപവത്കരണത്തിനും മൂല്യബോധ നിർമ്മതിക്കും ഉത്തമ വഴികാട്ടിയായിരിക്കും .മുത്തശ്ശി കഥകൾ അന്യം നിന്ന് പോയ വർത്തമാന ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ബാല്യ കൗമാരങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കാനും പര്യാപ്തമാണ് സാരോപദേശ കഥകൾ

Product: സാരോപദേശ കഥകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: സാരോപദേശ കഥകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Olivebooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മലയാള മണ്ണിന്റെ ചൂടും ചൂരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ‘സാരോപദേശ കഥകൾ ‘ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്ത രൂപവത്കരണത്തിനും മൂല്യബോധ നിർമ്മതിക്കും ഉത്തമ വഴികാട്ടിയായിരിക്കും .മുത്തശ്ശി കഥകൾ അന്യം നിന്ന് പോയ വർത്തമാന ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ബാല്യ കൗമാരങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കാനും പര്യാപ്തമാണ് സാരോപദേശ കഥകൾ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കൃഷ്ണൻ ചേലേമ്പ്ര
പ്രസാധകർ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സാരോപദേശ കഥകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട