ശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തയും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹160.00 -10% Special Price ₹144.00

വസ്തുനിഷ്ഠത എന്ന സങ്കൽപ്പനം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട്  പരിശോധിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Product: ശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തയും are being added to cart ...
x
x
Product: ശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തയും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

വസ്തുനിഷ്ഠത എന്ന സങ്കൽപ്പനം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട്  പരിശോധിക്കുന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വി വിജയകുമാർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തയും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട