ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹640.00 -20% Special Price ₹512.00

ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുംപ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രകൗതുകം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകം. നിത്യേന നാം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ മുതൽ അതിസങ്കീർണ്ണമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം..

Product: ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും are being added to cart ...
x
x
Product: ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)


ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര കൗതുകം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകം.നിത്യേന നാം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങൾ മുതൽ അതിസങ്കീർണമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു റഫറൻസ് പുസ്തകമായി ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട