സ്ഥലം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹140.00 -10% Special Price ₹126.00

അധികാരരാഷ്ട്രീയം വ്യക്തിജീവിതത്തെ അസാധുവാക്കുന്നതിന്റെയും സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ അധീശത്വമാളുന്നതിന്റെയും സൂക്ഷ്മചിത്രണങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ. ആശയാധിപത്യങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട കാലത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥകൾ പുതുകാലരാഷ്ട്രീയകഥകളുടെ മുഖമാണ്. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ട അസാധു, സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് കഥകൾ. പി.വി. ഷാജികുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥാസമാഹാരം

Product: സ്ഥലം are being added to cart ...
x
x
Product: സ്ഥലം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

അധികാരരാഷ്ട്രീയം വ്യക്തിജീവിതത്തെ അസാധുവാക്കുന്നതിന്റെയും സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ അധീശത്വമാളുന്നതിന്റെയും സൂക്ഷ്മചിത്രണങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ. ആശയാധിപത്യങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട കാലത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥകൾ പുതുകാലരാഷ്ട്രീയകഥകളുടെ മുഖമാണ്. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ട അസാധു, സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് കഥകൾ. പി.വി. ഷാജികുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥാസമാഹാരം

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി വി ഷാജികുമാർ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സ്ഥലം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട