ശങ്കരാചാര്യർ - ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -10% Special Price ₹45.00

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം ആദ്യന്ത ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കൃതികളാണ്.

Product: ശങ്കരാചാര്യർ - ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം are being added to cart ...
x
x
Product: ശങ്കരാചാര്യർ - ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം ആദ്യന്ത ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കൃതികളാണ്.ഗുരുവായിരുന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകുന്ന ഭാവമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടേത്. ഈ കൃതിയിൽ ഗുരുവിൽനിന്ന് ശിഷ്യനിലേക്ക് ജ്ഞാനരഹസ്യം പകർന്നുചെല്ലുന്നത് മൗനത്തിലൂടെയാണ്. ആ മൗനത്തിൽ തിങ്ങിവിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സത്യമാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിക്കുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശങ്കരാചാര്യർ - ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട