ശിഖണ്ഡിനി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹230.00 -20% Special Price ₹184.00


പെണ്ണായി പിറന്ന് പുരുഷനായി മാറിയ ആൾ ആണ് മൂലകഥയിലെ ശിഖണ്ഡിയെങ്കിൽ, അവളെ അവൾ ജനിച്ച പെൺമയുടെ കരു ത്തിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കാവ്യ ത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അംബയുടെ പുനർജ്ജന്മം എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ അവളുടെ ജീവിതം ഈ ജന്മത്തിലെ പക വീട്ടാനുള്ളതാണ്.

Product: ശിഖണ്ഡിനി are being added to cart ...
x
x
Product: ശിഖണ്ഡിനി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പെണ്ണായി പിറന്ന് പുരുഷനായി മാറിയ ആൾ ആണ് മൂലകഥയിലെ ശിഖണ്ഡിയെങ്കിൽ, അവളെ അവൾ ജനിച്ച പെൺമയുടെ കരു ത്തിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കാവ്യ ത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അംബയുടെ പുനർജ്ജന്മം എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ അവളുടെ ജീവിതം ഈ ജന്മത്തിലെ പക വീട്ടാനുള്ളതാണ്. അതു വീട്ടിത്തന്നെതീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ജീവിതകഥയിൽ അവൾക്ക് ഒരു കാമുകനെക്കൂടി ലഭിക്കുന്നു. അർജ്ജുന നാണത്. അർജ്ജുനനും ശിഖണ്ഡിനിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഈ കൃതിയുടെ ജീവൻ. അതിനാൽ അവൾ കഥയിൽപ്പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷനായി മാറുന്നില്ല. ഭീഷ് മരോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അർജ്ജുനന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോ ടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രേമം ശാരീരികമായും സാക്ഷാ ത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സംയോഗത്തിൽ പിറന്ന മകനെ യക്ഷൻമാർ അളകയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു പാർപ്പിക്കുന്നു. അർജ്ജുനൻ ഒരു യുദ്ധയാത്രയിൽ അവനെ സന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. യക്ഷരോട് അവനെ തനിക്കു തരാൻ അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുന്നു. -കെ സി നാരായണൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789354325731
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഷീജ വക്കം
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശിഖണ്ഡിനി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട