ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹1,300.00 -20% Special Price ₹1,040.00

വ്യാസപ്രണീതമായ ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ വൃത്താനുവൃത്തമായ ലളിതമലയാള പരിഭാഷയാണ് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ ഈ ഗ്രന്ഥം.

Product: ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതം are being added to cart ...
x
x
Product: ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

വ്യാസപ്രണീതമായ ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ വൃത്താനുവൃത്തമായ ലളിതമലയാള പരിഭാഷയാണ് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. പണ്ഡിതകവിയും ഭക്താഗ്രണിയുമായിരുന്ന ടി.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പിന്റെ ഈ ദേവീ ഭാഗവതപരിഭാഷയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദീര്‍ഘ വിപുലമായ യത്‌നവും കേരളീയ സഹൃദയരുടെ സമാദരവും പ്രീതിയും ആര്‍ജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ടി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പ്
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട