ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹450.00 -10% Special Price ₹405.00

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത നമ്മുടെ കാലത്തേക്ക് എന്നെത്തെയും പോലെ പ്രസക്തമാണ്.ഇനിയും കാലം കഴിഞ്ഞ് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകം അധപ്പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നു ഗീതയുടെ പ്രസക്തി കൂടുകയേയുള്ളൂ.-ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള 

Product: ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം are being added to cart ...
x
x
Product: ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത നമ്മുടെ കാലത്തേക്ക് എന്നെത്തെയും പോലെ പ്രസക്തമാണ്.ഇനിയും കാലം കഴിഞ്ഞ് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകം അധപ്പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നു ഗീതയുടെ പ്രസക്തി കൂടുകയേയുള്ളൂ.-ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള 

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട