ശൂദ്രൻ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹270.00 -20% Special Price ₹216.00

പാണ്ഡവപക്ഷപാതിയെന്ന് ആരോപിച് ദുര്യോധനൻ ഹസ്തിനപുരത്തുനിന്നും ഇറക്കിവിടുന്നു.ഹസ്തിനപുര രാജധാനിയിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപോകുന്ന വിദുരരെക്കുറിച്ച് വ്യാസൻ മഹാഭാരതത്തിലും മഹാഭാഗവതത്തിലും നിശ്ശബ്ദനാണ്.പിന്നീട് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വ്യാസൻ വിദുരരെ ഇതിഹാസകഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ട് വരുന്നത്.വ്യാസൻ നിശബ്ദമായ ആ മുപ്പത്തിയാറ് വര്ഷങ്ങളെക്കുറിച് ഒരാത്മാനേഷ്വണമാണ് ഈ നോവൽ.

Product: ശൂദ്രൻ are being added to cart ...
x
x
Product: ശൂദ്രൻ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ശൂദ്രനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രാജയസിംഹാസനം നഷ്ടപെട്ട വിദുരരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന നോവൽ.ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൗരവരുടെ വാക്ശരങ്ങളേറ്റ്,ആത്മനിന്ദയാനുഭവിച് ഒരു അവധൂതനായി ജീവിച്ച വിദുരരെ കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധ കാലത്ത് പാണ്ഡവപക്ഷപാതിയെന്ന് ആരോപിച് ദുര്യോധനൻ ഹസ്തിനപുരത്തുനിന്നും ഇറക്കിവിടുന്നു.ഹസ്തിനപുര രാജധാനിയിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപോകുന്ന വിദുരരെക്കുറിച്ച് വ്യാസൻ മഹാഭാരതത്തിലും മഹാഭാഗവതത്തിലും നിശ്ശബ്ദനാണ്.പിന്നീട് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വ്യാസൻ വിദുരരെ ഇതിഹാസകഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ട് വരുന്നത്.വ്യാസൻ നിശബ്ദമായ ആ മുപ്പത്തിയാറ് വര്ഷങ്ങളെക്കുറിച് ഒരാത്മാനേഷ്വണമാണ് ഈ നോവൽ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ചന്ദ്രശേഖരൻ നാരായണൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശൂദ്രൻ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട