ശ്യാമമാധവം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹165.00 -20% Special Price ₹132.00

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായി എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കവിതകൾ. ഒരു പുനർവായനയെന്നപോൾ ക്രൂരനും നിഷ്കരുണനുമായ കൃഷ്ണനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കവിതകളടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Product: ശ്യാമമാധവം are being added to cart ...
x
x
Product: ശ്യാമമാധവം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായി എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കവിതകൾ. ഒരു പുനർവായനയെന്നപോൾ ക്രൂരനും നിഷ്കരുണനുമായ കൃഷ്ണനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കവിതകളടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പ്രഭാവർ .എൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശ്യാമമാധവം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട