സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -20% Special Price ₹40.00

മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ വളങ്ങളും, കീടനാശിനികളും തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മാണുവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്...

Product: സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം are being added to cart ...
x
x
Product: സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ വളങ്ങളും, കീടനാശിനികളും തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മാണുവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്. പലതരം സൂക്ഷ്മജീവികൾ, വളങ്ങൾ, ജൈവവളങ്ങൾ, നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ,  സസ്യവളർച്ച കൂട്ടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, സൂക്ഷ്മാണു വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ. ടി.ആർ. ജയകുമാരി
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട