ശ്രീനാരായണഗുരു: ആത്മീയവിപ്ലവത്തിന്റെ അഗ്രഗാമി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹300.00 -20% Special Price ₹240.00

ഭാരതത്തിന്റെ ഉദാരമായ ആത്മീയപാരമ്പര്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരു ആത്മീയവിപ്ലവത്തിന്റെ അഗ്രഗാമിയാണെന്ന് സമർഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ശാന്തവും നിശ്ശബ്ദവും അഹിംസാത്മകവുമായ ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും ദർശനങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തമായി സമീപിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം.

Product: ശ്രീനാരായണഗുരു: ആത്മീയവിപ്ലവത്തിന്റെ അഗ്രഗാമി are being added to cart ...
x
x
Product: ശ്രീനാരായണഗുരു: ആത്മീയവിപ്ലവത്തിന്റെ അഗ്രഗാമി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഭാരതത്തിന്റെ ഉദാരമായ ആത്മീയപാരമ്പര്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരു ആത്മീയവിപ്ലവത്തിന്റെ അഗ്രഗാമിയാണെന്ന് സമർഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ശാന്തവും നിശ്ശബ്ദവും അഹിംസാത്മകവുമായ ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും ദർശനങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തമായി സമീപിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജി ഗോപിനാഥൻ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശ്രീനാരായണഗുരു: ആത്മീയവിപ്ലവത്തിന്റെ അഗ്രഗാമി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട