സുസ്ഥിരവികസനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹250.00 -10% Special Price ₹225.00

ആവാസവ്യൂഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകാതെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം എന്നു ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. അതിന് ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ പുസ്തകം വിദ്യാർഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടും. - ഡോ കെ ജെ ജോസഫ്, സി ഡി എസ്.

Product: സുസ്ഥിരവികസനം are being added to cart ...
x
x
Product: സുസ്ഥിരവികസനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന സിദ്ധാന്തം ലോകത്ത് ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സർവ കലകളുടെയും ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതിക അറിവുകളുടെയും സമന്വയമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിലൂടെ ശ്രീ ഡി വി സിറിൾ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. സുസ്ഥിരവികസനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളൂം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിത്. അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പാഠപുസ്തകമായും ഗവേഷകർക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും തദ്ദേശഭരണരംഗത്തുള്ളവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഒരു വഴികാട്ടിയായും ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകരിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. - പ്രൊഫ ഡോ കെ രവി

ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ള വാസന സഹജമാണ്. അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടുള്ള ആവേശത്തിലുണർന്നു വളരാൻ, കഴിവും കരുത്തും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടുവരികയാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നേയുള്ളൂ: 'സ്ഥായിയായ വികസനം - സുസ്ഥിര വികസനം' നിലനിന്നു കാണുക. ഈ ആശയം വികസിപ്പിച്ച് അർഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടവരാത്തവിധം ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും നിലനിർത്തുന്ന വിധത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീ ഡി വി സിറിൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള 'സുസ്ഥിരവികസനം'. സങ്കീർണമായ ഈ വിഷയം അതീവഹൃദ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. - പ്രൊ (ഡോ) സി പി അരവിന്ദാക്ഷൻ

ആവാസവ്യൂഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകാതെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാം എന്നു ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. അതിന് ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ പുസ്തകം വിദ്യാർഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടും. - ഡോ കെ ജെ ജോസഫ്, സി ഡി എസ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡി വി സിറിൾ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സുസ്ഥിരവികസനം
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട