ശ്വാസഗതി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹220.00 -20% Special Price ₹176.00

പുതിയ കാലത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 14 കഥകളാണ് ശ്വാസഗതിയിൽ . ജീവിതത്തിന്റെ നെട്ടോട്ടത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന സമകാലിക ജീവിതാവസ്ഥകളെ നേരി ടുന്ന നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ ഈ കഥക ളിൽ ചെവിയോർത്താൽ കേൾക്കാം. ഓരോ ജീവിതവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജേക്കബ് ഏബ്രഹാമിന്റെ കഥകളിൽ ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം വായനയെ വിസ്മയകരമായ ഒരു അനുഭൂതിയാക്കി മാറ്റുന്നു. ജീൻസ്, ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തുടങ്ങി വേറിട്ട വായന സമ്മാ നിക്കുന്ന പതിന്നാല് കഥകൾ.

Product: ശ്വാസഗതി are being added to cart ...
x
x
Product: ശ്വാസഗതി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പുതിയ കാലത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 14 കഥകളാണ് ശ്വാസഗതിയിൽ . ജീവിതത്തിന്റെ നെട്ടോട്ടത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന സമകാലിക ജീവിതാവസ്ഥകളെ നേരി ടുന്ന നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ ഈ കഥക ളിൽ ചെവിയോർത്താൽ കേൾക്കാം. ഓരോ ജീവിതവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജേക്കബ് ഏബ്രഹാമിന്റെ കഥകളിൽ ഭാഷയുടെ ലാളിത്യം വായനയെ വിസ്മയകരമായ ഒരു അനുഭൂതിയാക്കി മാറ്റുന്നു. ജീൻസ്, ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തുടങ്ങി വേറിട്ട വായന സമ്മാ നിക്കുന്ന പതിന്നാല് കഥകൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789353903626
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജേക്കബ് എബ്രഹാം
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശ്വാസഗതി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട