സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹500.00 -10% Special Price ₹450.00

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ടീയ പ്രകിയയായിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്വാധിനിവേശ വിമോചനത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ചരിത്രം കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ധീരശ്രമമാണ് ‘സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം’. ഭാരതജനതയൊന്നാകെ കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തുനിന്നു നടത്തിയ ആ ജനമുന്നേറ്റത്തെ ത്യാഗനിർഭരമായ മഹജ്ജീവിതങ്ങളിലും സഹന തീക്ഷ്ണമായ സമരമുഹൂർത്തങ്ങളിലും സംഘർഷഭരിതമായ സംഭവങ്ങ ളിലും എഴുതുകയാണ് കെ.വി. തിക്കുറിശ്ശി, നാടകീയവും കാവ്യാത്മകവുമായി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെപ്പറ്റി ഒട്ടേറെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ദീർഘകാവ്യം ആദ്യമാണ്.

Product: സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം are being added to cart ...
x
x
Product: സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ടീയ പ്രകിയയായിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്വാധിനിവേശ വിമോചനത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ചരിത്രം കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ധീരശ്രമമാണ് ‘സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം’. ഭാരതജനതയൊന്നാകെ കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തുനിന്നു നടത്തിയ ആ ജനമുന്നേറ്റത്തെ ത്യാഗനിർഭരമായ മഹജ്ജീവിതങ്ങളിലും സഹന തീക്ഷ്ണമായ സമരമുഹൂർത്തങ്ങളിലും സംഘർഷഭരിതമായ സംഭവങ്ങ ളിലും എഴുതുകയാണ് കെ.വി. തിക്കുറിശ്ശി, നാടകീയവും കാവ്യാത്മകവുമായി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെപ്പറ്റി ഒട്ടേറെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ദീർഘകാവ്യം ആദ്യമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കെ വി തിക്കുറിശ്ശി
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട