സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദാർശനികത
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -20% Special Price ₹80.00

വൈരുദ്ധ്യദർശനവും ആധുനിക ജീവശാസ്ത്രവും, പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത, ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും ദർശനവും, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും, മാർക്‌സിസവും ഹ്യൂമനിസവും, പ്രകൃതിവാദവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും, കമ്മ്യൂണിസം-ഹിന്ദുത്വം-ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങൾ..

Product: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദാർശനികത are being added to cart ...
x
x
Product: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദാർശനികത was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Insightpublica
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

വൈരുദ്ധ്യദർശനവും ആധുനിക ജീവശാസ്ത്രവും, പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത, ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും ദർശനവും, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും, മാർക്‌സിസവും ഹ്യൂമനിസവും, പ്രകൃതിവാദവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും, കമ്മ്യൂണിസം-ഹിന്ദുത്വം-ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങൾ..

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കെ വേണു/ എം വി ഹരിദാസൻ
പ്രസാധകർ ഇന്‍സൈറ്റ് പബ്ളിക

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദാർശനികത

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട