സ്വയംതൊഴിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹140.00 -20% Special Price ₹112.00

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കു നല്കുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തെയും സഹായപദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

Product: സ്വയംതൊഴിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: സ്വയംതൊഴിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

• നാനോവ്യവസായ പദ്ധതികൾ
• സർക്കാർ ച്ചെലവിൽ ക്ലബ്ബുകൾ
• സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ: ഇരുപതു നിർദേശങ്ങൾ
• സംരംഭകത്വ സഹായപദ്ധതി
• കെസ്റു
• മൾട്ടി പർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ്ബ്
• ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി “കൈവല്യ’ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി
• ഗാർഹികസംരംഭങ്ങൾക്ക് പലിശ സബ്സിഡി
• കരകൗശലസംരംഭകർക്ക് ആശ്വാസമായി “ആഷ’
• വ്യവസായമിത: വ്യവസായ പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി
• രണ്ടര ലക്ഷം പുതുസംരംഭങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ് ഇന്ത്യ
• പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ
• പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ
• വനിതാവികസന കോർപ്പറേഷൻ വായ്പകൾ
• ന്യൂനപക്ഷ കോർപ്പറേഷൻ വായ്പകൾ
• വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ വായ്പകൾ
• നോർക്കയുടെ സംരംഭ വായ്പ
• പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽസൃഷ്ടി പദ്ധതി (PMEGP)

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ടി.എസ്.ചന്ദ്രൻ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സ്വയംതൊഴിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട