സ്യമന്തക രഹസ്യം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹67.00 -20% Special Price ₹53.60

ദ്വാരകയിൽ നിന്നും അല്പം അകലെയായി ഒരു യാദവപ്രമുഖൻ താമസിച്ചിരുന്നു.സത്രാജിത്ത് എന്നായിരുന്നു പേര്.വലിയ സൂര്യയോപാസാകൻ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ പ്രസന്നനായ സൂര്യദേവൻ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മാള സമ്മാനിചു.അതിന്റെ നടുപ്പതക്കമായി തിളങ്ങിയിരുന്നത് സ്യമന്തകം എന്ന രത്നമായിരുന്നു.

Product: സ്യമന്തക രഹസ്യം are being added to cart ...
x
x
Product: സ്യമന്തക രഹസ്യം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ദ്വാരകയിൽ നിന്നും അല്പം അകലെയായി ഒരു യാദവപ്രമുഖൻ താമസിച്ചിരുന്നു.സത്രാജിത്ത് എന്നായിരുന്നു പേര്.വലിയ സൂര്യയോപാസാകൻ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ പ്രസന്നനായ സൂര്യദേവൻ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മാള സമ്മാനിചു.അതിന്റെ നടുപ്പതക്കമായി തിളങ്ങിയിരുന്നത് സ്യമന്തകം എന്ന രത്നമായിരുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി ഐ ശങ്കരനാരായണൻ
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:സ്യമന്തക രഹസ്യം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട