തെങ്ങിന്റെ കഥ കയറിന്റെയും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -20% Special Price ₹40.00

തെങ്ങിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നാണ് കയറിന്റെയും ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്രം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Product: തെങ്ങിന്റെ കഥ കയറിന്റെയും are being added to cart ...
x
x
Product: തെങ്ങിന്റെ കഥ കയറിന്റെയും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

തെങ്ങിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നാണ് കയറിന്റെയും ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്രം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുവർണ്ണനാരിന്റെ ചരിത്രം പഠനവിധേയമാക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ബി സുജാതൻ
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:തെങ്ങിന്റെ കഥ കയറിന്റെയും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട