തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ - പി വി വേലായുധൻപിള്ള
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹200.00 -10% Special Price ₹180.00

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യവിമർശനരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിത്തീർന്ന നവനിരൂപണത്തിന്റെയും മറ്റും വെളിച്ചമുൾക്കൊണ്ട് സാഹിത്യകൃതി എന്നത് ഗാഢമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഷാവസ്‌തുവാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്നുവന്ന വിമർശകനാണ് പി വി വേലായുധൻപിള്ള. നവനിരൂപണത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളെപ്പോലെ കേവലം പാഠനിഷ്ഠമാത്രമായി സാഹിത്യകൃതിയെ കാണുകയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ചരിത്രം, സാമൂഹികചലനങ്ങൾ, എഴുത്തുകാരന്റെ മനോഘടന തുടങ്ങിയവയോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പാഠവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചത്.

Product: തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ - പി വി വേലായുധൻപിള്ള are being added to cart ...
x
x
Product: തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ - പി വി വേലായുധൻപിള്ള was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യവിമർശനരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിത്തീർന്ന നവനിരൂപണത്തിന്റെയും മറ്റും വെളിച്ചമുൾക്കൊണ്ട് സാഹിത്യകൃതി എന്നത് ഗാഢമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഷാവസ്‌തുവാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്നുവന്ന വിമർശകനാണ് പി വി വേലായുധൻപിള്ള. നവനിരൂപണത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളെപ്പോലെ കേവലം പാഠനിഷ്ഠമാത്രമായി സാഹിത്യകൃതിയെ കാണുകയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ചരിത്രം, സാമൂഹികചലനങ്ങൾ, എഴുത്തുകാരന്റെ മനോഘടന തുടങ്ങിയവയോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പാഠവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

എഡിറ്റർ ഡോ കെ എസ് രവികുമാർ
ISBN 9788176901116
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി വി വേലായുധൻപിള്ള
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ - പി വി വേലായുധൻപിള്ള
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട